Q

Mina sparalternativ från Arkivmenyn har försvunnit!


A

PortraitPro Studio eller Studio Max kan köras som program eller som plugin-modul. När programmet körs som en plugin-modul försvinner alla alternativ från Arkiv menyn utom "Spara och Stäng", och du kan använda färgprofiler.

PortraitPro går automatiskt in i läget plugin om det körs med en bild att öppna på kommandoraden. Till exempel, om du kör PortraitPro i ett annat program såsom Lightroom går Portrait Pro automatiskt in i plugin läge och låter dig bearbeta bilden i Lightroom. Instruktioner för att ställa in plugin-modul.

Om du inte vill att PortraitPro ska gå in i plugin-läge, kryssa inte i rutan för automatiskt plugin-läge. Valet hittas i Inställningar i Windows, eller Preferenser i Mac.

När du kör PortraitPro från kommandoraden kan plugin-läge aktiveras genom att använda kommandot /p (-p on Mac) eller kan avaktiveras genom att använda /P (-P on Mac). När PortraitPro körs som en plugin-modul i Photoshop plugin, används automatiskt valet /p så att plugin-läget alltid används oavsett inställning för plugin-läge.

Om detta inte besvarat din fråga, öppna en supportbiljett för att ställa en fråga till vårt supportteam.

Tillbaka