Q

Varför fungerar inte version 6 på min Mac?


A Mac stöd introducerades i version 8. Alla senare versioner stöder både Windonws och Mac.

Om detta inte besvarat din fråga, öppna en supportbiljett för att ställa en fråga till vårt supportteam.

Tillbaka