Q

Kan jag bearbeta ett svartvitt eller sepia foto?


A Om en bild inte har någon färgvariation då den är i svartvit eller sepia kan det vara svårare för algoritmen för markering av hud att identifiera vad som är hud. Det kommer fortfarande fungera, men du kan vara tvungen att använda penslarna för hudområde mer än annars.

Om detta inte besvarat din fråga, öppna en supportbiljett för att ställa en fråga till vårt supportteam.

Tillbaka