Q

Använder er mjukvara en server?


A

Version 5 och äldre använder en server när de bearbetar bilder. Det betyder att dessa versioner endast kan användas på datorer med internetuppkoppling. Servern utför en liten men viktig del av processalgoritmen.

Version 6 och senare använder inte en server.

Om detta inte besvarat din fråga, öppna en supportbiljett för att ställa en fråga till vårt supportteam.

Tillbaka