Q

Jag har Portrait Professional version 5 eller tidigare, och nu vill jag använda det på en annan dator. Hur gör jag det?


A Om du vill överföra din licens för Portrait Professional version 5 (eller äldre) till en annan dator kan du göra detta genom att använda licenshanteraren. Du behöver bara avaktivera din gamla licens, vilket skapar en ny produktkod som du kan använda för att aktivera Portrait Professional igen. Gå till vår licenshanterare

Om detta inte besvarat din fråga, öppna en supportbiljett för att ställa en fråga till vårt supportteam.

Tillbaka