Gå tillbaka till index för Frågor och Svar

Frågor

Hur installerar jag plugin-modulen för Photoshop?


Svar Detta görs i menyn för Portrait Pro Studio eller Portait Pro Studio Max. I Windows välj Inställningar från Filmenyn, eller i Mac välj Preferenser. Gå sen till Plug-in.

Du ser en textruta där du kan skriva in sökvägen till Photoshops Plug-In mapp på din dator, och två alternativ:

1. Installera 32-bitars plugin
2. Installera 64-bitars plugin

Du ser inte det andra alternativet om din dator inte kan använda 64-bitars plugin.

I detta steget är det viktigt att du väljer korrekt mapp för plugin installation, annars installeras det inte, eller så kommer du se felmeddelanden. Plugin-modulerna måste installeras i mappen för plugin-moduler i Photoshop, då det är här Photoshop söker efter en plugin-modul när du öppnar den.

Portrait Pro kommer försöka lokalisera den version av Photoshop som du har installerat, och hittar automatiskt plugin mappen åt dig. Om du har andra versioner av Photoshop, till exempel Photoshop Elements, eller om du har en 64-bitars dator kan du själv manuellt lokalisera mappen för plugin-moduler i det Photoshop du vill använda. Se till att kontrollera att installationsmappen som PortraitPro ger dig är den korretka versionen för den version av Photoshop som du vill använda.

På en Mac är Photoshop CS6 Plug-In biblioteket oftast:

\Applications\Adobe Photoshop CS6\Plug-Ins

I Windows, är Photoshop CS6 Plug-in biblioteket oftast

64-bit plug-in: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 bit)\Plug-Ins
32-bit plug-in: C:\Program Files(x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-Ins

När du öppnar Photoshop, se till att du öppnar det Photoshop där du har installerat plugin-modulen. Om du öppnar ett annat Photoshop har det inte plugin-modulen och Portrait Professional visas inte i menyn

På en Mac hittar du Photoshop CS6 här:

\Applications\Adobe Photoshop CS6

I Windows, hittar du Photoshop CS6 här:

64-bit plug-in: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 bit)
32-bit plug-in: C:\Program Files(x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6

Photoshop måste startas om innan det kan använda en ny plugin-modul. När modulen installeras kan du se det i Photoshop genom att klicka på Filter-menyn. I listan på filter ser du "Anthropics". Välj detta och du visas då PortraitPro plugin-modul.