The Prizes

Hur Du Deltar

Framhäv en bild i PortraitPro. För att få tips på hur du gör det, kolla på våra Video Guider.Skicka in din före och efter bild via e-mail till photos@anthropics.com, med ditt namn så som du vill nämnas om du vinner, före 30 Juni.

Frågor Och Svar

Vilken typ av bilder söker ni?

Bilder bör vara av hög kvalitet (högre än 5MP) och fokusera på ett eller fler ansikten. De bästa insända bilderna bör visa både funktionerna av PortraitPro och vara ett utmärkt fotografi i allmänhet.

Hur många bilder kan jag skicka in som bidrag?

Du kan skicka in så många bilder du vill, men kom ihåg, en anmälan är två foton, före och efter bilden. Om du endast skickar in efter bilden räknas den inte.

Den juridiska biten

Om du inte vill vara bunden av dessa regler, skicka inte in dina bidrag. Se till att du bara skickar in bilder som du har äganderätt till och att personen i bilden har gått med på att bilden skickats in som bidrag enligt ovanstående regler.